Förderleitfaden

Förder-Update (Ausgabe aus dem Jahr 2009)
Förderleitfaden für Unterfranken (Für die Förderperiode 2007 bis 2013)
Förderleitfaden für Oberfranken (Für die Förderperiode 2007 bis 2013)